Evropa ve 12 lekcích

                                
Úvod

Evropa ve 12 lekcích interaktivně

Jaký má Evropské unie význam? Proč a jak vznikla? Jak funguje? Co už udělala pro své občany a co nám přináší v současné době? Může EU i v době globalizace úspěšně konkurovat jiným ekonomickým mocnostem a přitom přispět ke zvyšování naší ekonomické prosperity i kvality života? Jaké výhody pro nás plynou z toho, že je každý občan členské země současně i občanem EU?

To jsou jen některé z otázek, kterými se zabývá tento e-learningový kurz vycházející z populární příručky Evropa ve 12 lekcích (vydání z roku 2010), jejímž autorem je Pascal Fontaine. Přibližovat Evropskou unii českým občanům je jedním z klíčových úkolů Zastoupení Evropské komise v České republice. Ani v tomto případě tomu není jinak.

Jedním z vhodných nástrojů, jak se dozvědět více o tom, co nám přináší Evropská unie a jaké příležitosti nabízí, se jeví právě tento elektronický kurz s využitím výpočetní techniky. Moderní způsob vzdělávání přináší několik nezpochybnitelných výhod: práci s kurzem v době a místě, které nám nejlépe vyhovují, možnost otestování našich znalostí a poskytnutí ucelených informací v dané problematice.

Věřím, že se pro Vás tento kurz stane užitečným zdrojem informací!

Jan Michal
vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR

Předlohou pro tento kurz je publikace "Evropa ve 12 lekcích" (Rok vydání: červenec 2010). Tuto brožuru a jiné stručné a přehledné informace o Evropské unii najdete také na internetové adrese ec.europa.eu/publications. Rukopis byl dokončen v červenci 2010.

 • Kurz je rozdělený do 12 lekcí
 • Na konci každé lekce je stránka určená pro přestávku ve studiu, obsahuje jednoduchou tématickou hru
 • Studium každé lekce zabere přibližně 30 min.
 • Kurz je určený pro širokou veřejnost, cílem kurzu je rozšířit obecné povědomí o základním fungování EU a důležitých milnících v její historii

Jak studovat elektronický kurz?
 

Pro přechod mezi jednotlivými stránkami vybrané kapitoly
můžete použít několik navigačních prvků:

 • Ikony šipek po stranách studiního textu
 • Klávesy na klávesnici vpřed a vzad
 • Na dotekových zařízeních funkci “SWAP” - posunutí obsahu pohybem prstu
 • Aktuálně zobrazená stránka kapitoly je zvýrazněna v seznamu všech stránek dole pod studijním textem
 • Kliknutím na ikonu, nebo odkaz "Zobrazit celou lekci" můžete přepínat mezi zobrazením lekce po stránkách, nebo zobrazením celé lekce najednou. V takovém případě se vlevo od studijní textu objeví odkaz “TOP” s možností rychlého návratu na začátek lekce

Názorný obrázek >


 

Drag & Drop - tažení myší
 

Na úvod kapitoly 2 a 4 je připravena interaktivní otázka,
kterou lze odpovědět přetažením správné odpovědi na správné místo. Jak na to?

 • Klikněte na vybrané datum
 • Levé tlačítko myši při tom nechte stále stiknuté
 • Tahem myši současně přesunujete datum nad odpovídající šedou plochu s nápisem “Vložte datum”
 • V okamžiku, kdy se oba texty (datum a “Vložte datum”) překrývají, pustťe tlačítko myši
 • Pokud je vaše volba správná, datum se samo vložilo na Vámi vybrané místo, gratulujeme!

Názorný obrázek >


 
Významná data v dějinách evropské integrace Mapa EU Zobrazit celou lekciZobrazit aktuální stránku Napište
nám
Brožuru "Evropa ve 12 lekcích" a jiné stručné a přehledné informace o Evropské unii najdete na internetové adrese

ec.europa.eu/publications
© Evropská unie - Zastoupení Evropské komise v ČR, 2012

Reprodukce povolena. Fotografie lze použít nebo reprodukovat pouze se souhlasem držitelů autorských práv.